Lists of registered

В КИМОНО/Master 1 (30+ years old)/Синий пояс/70 kg
  • Абдулазизов Ренат Загидинович (Checkmat international)
  • Смирнов Дмитрий Николаевич (BJJ Freaks)
В КИМОНО/Master 1 (30+ years old)/Синий пояс/80 kg
  • Орлов Владимир Станиславович (Moscow JIU-JITSU)
  • Мухамбетов Рауль Кувантаевич (Checkmat international)
В КИМОНО/Master 1 (30+ years old)/Синий пояс/85 kg
  • Нурмухаметов Ренат Мадехатович (Strela Team official)
  • Зайцев Николай (Strela Team official)
регистрация

Спасибо!