Lists of registered

GI/Девушки 2008-2009 г.р/- 46 kg
  • © Земцова Наталья Александровна (Катран)
  • Лизбаева София (Клуб Единоборств ARES) (payment is expected)
GI/Девушки 2008-2009 г.р/- 50 kg
  • Чумакова Лиза (Катран) (payment is expected)
GI/Девушки 2008-2009 г.р/- 55 kg
  • Пшенцова Ангелина (Катран) (payment is expected)
  • Ефименко Кира (Катран) (payment is expected)
GI/Девушки 2008-2009 г.р/- 60 kg
  • Кузнечина Варвара (Катран) (payment is expected)
регистрация

Спасибо!