Lists of registered

2013-2014 Девочки/32 kg
  • Халевина Мария Владиславовна (Jungle BJJ)
  • Иванова Юлия Алексеевна ("боец" Уфа)
регистрация

Спасибо!